Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


GONDOLATOK A BALOLDAL MEGÚJULÁSÁHOZ

2009.10.26

Gondolatok a baloldal megújulásához

Általános tapasztalat, a politikában pedig különösen érzékelhető, hogy nem az az igazság, ami, hanem az, amit annak hisznek, hiszünk. A Fidesz ezt nagyon korán felismerte és az erre alapozott politikáját a tökéletességig vitte. A kezében lévő hisztériakeltő média, a karaktergyilkos, a szocialista vezetőket levadászó, leleplező, (paradox módon az általuk annyira elítélt bolsevikok által használt) módszere, az árnyék titkosszolgálat törvénytelen felhasználása, a nemzeti érzelmek felkorbácsolása az alapvető oka annak, hogy a heroikus küzdelme ellenére az emberek nagy többségének tudatában a szocialista párt jelenleg: a nem magyar, a hazaáruló, az ország romboló, a korrupt, a hazug, a csaló, amely hét éve van hatalmon és semmit se csinál. Az emberek nagy többségének tudatában az MSZP múltja diktatórikus, kommunista, gyilkos, jelene és jövője is az adónövelés, a megszorítás, a munkanélküliség, a nyugdíjak elvétele, a dolgozók elnyomorítása. Ezek után igazából már nem maradt más hátra, mint ezt a hatalombitorló pártot minél előbb eltávolítani a hatalomból. Új szabadságharcra, van tehát szükség! Ennek a levezényléséhez ma minden a Fidesz rendelkezésére áll, sőt forradalmi a helyzet: objektív feltétel a hatalmon lévők nem tudnak, a vezetettek pedig nem akarnak a régi módon élni, a válság meggyorsította az érlelődését. A szubjektív feltételek is megvannak, meggyőző többség, aki Orbán Viktornak hisz és támogatja.

A baloldaliak többségének tudatában az érlelődik, hogy ma nincs vezető pártja, hiteles vezetője, ezért már-már elveszítette a hitét még egy tisztességes választási vereségben is. Akik állják a harcot felismerték, hogy ha a baloldal nem akar végleg a történelem süllyesztőjébe kerülni meg kell újulnia. De a megújuláshoz annak megfelelő új integrációs alapok kellenek. Várat magára az új, mind az embereket, mind a párttagokat „balra”, integráló stratégia inkább. Ezzel már akkor is késedelemben volnánk, ha létezne, de ennek hiányában a reményeink is minimalizálódtak. A baloldali stratégiához, a program alkotásához szeretnék adalékokat adni.

Kép 1.) A Rendszerváltást át kell értékelni, nem szembeállni vele, hanem megérteni. Az előző rendszer nem volt a Fidesz által hangoztatott kommunista, hiszen még a kapitalizmusig se jutottunk akkor el, nem volt a szocialista értelmiségiek által hangsúlyozott jelző nélküli állam szocialista, hiszen már az ókorban is léteztek államközösségek, hanem feudális állam szocialista rendszer volt, melynek a fejlődéséből következett, következik mind a piacgazdaság, mind a demokrácia fejlődéséhez olyannyira szükséges anyagi feltételeket teremtése. Vagyis az előző rendszer nem egy zsákutca, a rendszerváltás pedig a feudalizmustól a kapitalizmus felé vezető történelmi fejlődés egy állomása, amely még nem messze nem fejeződött be. Ezt kell megérteni és ez lehet az alapja, hogy mind a párton belül, mind az emberek tudatából visszahódítsuk a történelmi múltat és ne a „bűnös kommunista múlttal”, hanem elődeink harcának értelmével, annak értékeivel, történelmi tanulságaival foglalkozzunk. (megértitek?) Ezért mind a szocialista, mind a Fideszes kormányzást nemcsak a saját időszakukban végzett munkához, hanem a rendszerváltáshoz való viszonylatban kell megítélni. Így rögtön visszavehető egy vitapont, nem hét évről, hanem egy történelmi periódusról szólhat a vita, ezért a kérdés nem az lesz, hogy mit csináltak a szocialisták, hanem az is, hogy és mit csinált a Fidesz. A válasz egyértelmű: a Fidesz állandóan megosztott, visszahúzott, nem a jövőt, hanem a múltat idézte: tervei is (Széchenyi, Vásárhelyi) a múltbeli dicsősségről, a 2000 éves magyarság is a múltat idézte a jövő helyett. Ezért a Fidesz fejlődés helyett kormányon uralkodott, ellenzékben visszahúzott. (Van még példa) Új baloldali jelmondat kell: „a múltunknak értéke van!”

2.) A rendszerváltás átértékelése a szükséges reformoknak is új értelmet és kijelölhető irányt szab:
Láthatóvá válik, hogy az állami szerep kérdése mellett objektíve meghatározóvá váltak a piaci viszonyok. Ezzel együtt, az államnak, mint adminisztratív, jogi közhatalomnak a korábbi belső lényegbeli közvetlen gazdaságirányító elosztó szerepe helyett a pénzforrásokat központilag koncentráló, azt a társadalmi feladatokra elosztó, így társadalmi költség újraelosztó szerepe van. Ennek megfelelően kell folytatni a nagy elosztó rendszerek reformját. A társadalompolitikában különválasztandók a közszolgáltatások és azok igénybevétele magának a finanszírozásnak a kérdéseitől. A szolgáltatások szükségszerűen piacgazdasági logikával és annak megfelelő finanszírozással, míg a szolgáltatás igénybevétele fogyasztási és annak megfelelő elosztási finanszírozási logikával működnek, ezért a szolgáltatások piacosításának nincs közgazdasági logikai akadálya, míg a finanszírozást, a biztosítást nem kell privatizálódni.  Vagyis a nyugdíjrendszert, az egészségbiztosítási rendszert a piacgazdasági logikának és az állami szerepnek megfelelően kell átalakítani. a részletei t korábban leírtam, elmondtam, sajnos süket fülekre talált az MSZP vezetésében, itt nincs idő most kitérni rá. A Képgazdaságpolitikában nem a termelésről, a termékszerkezetről, a munkahelyteremtésről, hanem a pénzteremtésről és az adóztatás rendszeréről kell vitatkozni. A piacgazdaság és a tőkés rendszer lényegének megfelelően a munkabércentrumú adóztatás helyett tőkecentrumú adóztatási rendszert kell kialakítani. (Okosan kell, a tőke nem fog elszaladni, ne féljetek) Az új baloldali jelmondat: a rendszerváltást a piacgazdaság logikájával összhangban, de a munka világa érdekének megfelelően folytatni kell!

3.) Ideológiai alap szükséges, amely meghatározóan a továbbgondolt Marx. Marx a kapitalizmus kritikusa volt, az ő idejéhez képest jelentősen változott a kapitalizmus arculata. Marx értéktöbblet elméletének – bizonyára sokan emlékeznek még rá –, van egy (általam kidolgozott), azzal összhangban lévő új aspektusa. A tőkés-bérmunkás között a munkaerő adásvétele helyett a pénz adásvétele zajlik, melynek során nem a tőkés fizet a munkaerőért pénzzel, hanem a bérmunkás fizet a pénzért természetben, munkaerejével.(Ebből következően nem a munkaerőből lesz különös áru, hanem különös fizetési eszköz, hanem a pénzből, amely különös, társadalmi termék.) A viszony ilyen irányú megfordításának az a jelentősége, hogy a marxi gazdaságfilozófiai- ideológiai alap megerősítése mellett aktuális közgazdasági alapul szolgálhat a tőke megadóztatására indított küzdelemben, így különösen a banktőke esetében. Mondja valaki, hogy ez nem baloldali. Az új baloldali jelmondat: adóztasd a tőkét ne siránkozz!

3.1. Az ÁFA nem forgalmi, hanem fogyasztási adó, a bankok érdeke, miközben tevékenységük tárgyi adómentes, a legnagyobb jövedelmet termelő pénzforgalom és a hitelezés valamint a biztosítás nem adózik.
3.2. az iparűzési adót a hitelezésre is ki kell terjeszteni.
3.3.a munkabér jövedelemtartalmából újratermelésének költségeit le kell vonni, alkotmánysértőek a munkabércentrumú adónemek, beleértve a tervezett szuperbruttósítást is.

4.) Az aktuálpolitikában a válság miatti nehéz helyzetet nem hősi öngyilkosságra, hanem konkrét intézkedésekre kell felhasználni. a baloldali kormány azonnal tiltsa meg, de legalább függessze fel az árfolyamváltozás egyoldalú érvényesítését, mely a kamatra ugyanúgy kiterjeszthető. Mindkettő egyébként is közismerten alkotmánysértő. Vajon az állampolgárok tiltakozni fognak ellene? Nem kerül semmibe. Igen a válságot okozó pénzvilág tiltakozni fog. De egyrészt az ő tette, másrészt nekik van miből! b, a baloldali kormány azonnal tiltsa meg, de legalább függessze fel a jelzáloghitel miatti kilakoltatást. Maga ez a végrehajthatósági jog a bankok számára eleve többszörösen alkotmánysértő, mind a tulajdonjogot, mind a lakhatáshoz való jogot, mind az állampolgárok létbiztonságát alapvetően sérti. Ez a bankoknak se igazi érdekük, inkább a spekuláns rétegeké. Mennyi szavazat nyerhető egy ilyennel?

5.) A Fidesszel a választási kampányban a mai helyzetet meghaladó pozitív üzenetek mellett a saját fegyverével is fel kell venni a harcot: ez a leleplezés, a karaktergyilkosság, a negatív kampány. Ez nem jobb vagy baloldali kérdés, hanem politikai érdek. Ehhez adnék néhány ötletet. Orbán Viktor kapitalizmus vagy nemzeti szocializmus, demokrácia vagy áldemokrácia béke vagy állandósult harc, magyarok a magyarok ellen, magyarok az EU ellen, magyarok mindenki ellen mindenkinek tokaji aszú, ezüsthajó, kőbányák, kötél a másként gondolkodónak, vezér mindenkinek, van más demokratikus vezető is van más demokrata is. Bibó tanítványai, az eredeti FIDESZ-esek gyakran mantrázták korábban, hogy a demokrácia azt jelenti, hogy nem félni. Akkor, amikor az általuk kommunistának nevezett diktatúrát le akarták győzni. Húsz évvel később, amikor már az EU demokráciáját is élvezhetnénk, a mai, nagy demokraták politikai leszámolásra készülnek, nyíltan hirdetik, hogy féljetek. Pedig semmi szükség sincs rá, hiszen a demokratikus jogrendszerben az államhatalmi szervek elvégzik a bűnüldözést. Éppen az mutatja, hogy fejlett demokratikus rendszerünk van, hogy kiderülnek a társadalmi normák megsértései és bíróság elé kerülnek a bűnösök. Ez persze érdekes módon elsősorban az MSZP-s normasértőket érinti, akik kormányhatalom birtokában sem akadályozzák meg a bűnüldözést, tehát mindenfajta politikai diktatúra helyett működik a jogrendszer. Ha valaki ilyenkor politikai leszámolást akar, az semmi más, mint amit ő valamikor annyira elítélt: koncepciós pereket. Mert mi másra lenne szüksége. Az pedig már nem demokrácia, nem az a szabadság rendszere, amit fiatalon megálmodott, amiért fiatalon még küzdött. Magántulajdon, piaci verseny, többpártrendszer, demokrácia, nem félni ezt akarta. Most társadalmi tulajdon, piaci beavatkozás, egy a tábor egy a zászló, féljetek!

Csak egy új baloldali gondolkodás és ennek megfelelő cselekvés akadályozhatja meg a Fidesz és a Jobbik ámokfutását!

Soltész Sándor

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.